Naše firma nabízí:
 • poradenskou činnost
  bezplatnou prohlídku, návrh řešení potřebných prací, doporučení vhodných materiálů a jejich kombinací
 • vyhotovení rozpočtu
  zdarma vyhotovíme více variant cenových nabídek pro Vaši přesnější orientaci
 • uzavření smlouvy o dílo
  pevný termín provedení prací a konečnou cenu
 • klempířské práce
  kompletní zhotovení krovů, opravy, střešní vestavby vikýřů apod.
 • pokrývačské práce
  montáž a dodávka všech druhů střešních krytin, opravy a rekonstrukce
 • tesařské práce
  kompletní zhotovení krovů, opravy, střešní vestavby vikýřů apod.
 • střešní okna
  dodávka a odborná montáž mnoha druhů střešních oken
 • hromosvody
  montáž a opravy hromosvodů včetně revizní zprávy
 • zednické práce
  rekonstrukce i opravy komínů a ostatních nadstřešních částí staveb
 • odvoz sutí a úklid staveniště
  s uložením stavebního odpadu na řízenou skládku

 

Co případně získáte:

 • finanční jistotu Vašich investic
  - práce a materiál dodáme bez předem požadovaných záloh
  - fakturujeme pouze za hotové práce nebo dodaný materiál po převzetí
 • právní jistotu podloženou smlouvou o dílo
  - s uvedením rozsahu prací, termínů zahájení a ukončení, cenou, termínů fakturace
 • dlouholetou záruku
  - na naše práce poskytujeme záruku 5 a více let, na dodanou krytinu zajistíme záruční list od výrobce
 • bezplatnou provozní prohlídku
  - po roce užívání provedeme na Vaše přání kontrolu provedeného díla
 • odborné provedení prací
  - potvrzené certifikáty pro používané technologie a materiály
 • půjčku na střechu
  - v součinnosti s firmou Bramac zajistíme sjednání výhodného úvěru

 

 F a M. Svárovský, Josefodolská 142, Mladá Boleslav - Debř, tel./fax: 326 736 368, e-mail: